Poznajemy swoje osiedle

 

Zdjęcie udostępnił portal "Miłośników starego Szczecina" (www.sedina.pl) oraz Książnica Pomorska  

 

Wycieczka po terenie dawnego zakładu opiekuńczego.

 

     6 października odbyła się wycieczka po terenach byłego zakładu opiekuńczego „Kückenmühleranstalten”. Była to już druga wycieczka po tych terenach - pierwsza była w maju zeszłego roku. Organizatorem wycieczki była Rada osiedla Arkońskie-Niemierzyn przy współudziale miłośników dawnego Szczecina sedina.pl . Wycieczka była zorganizowana dla mieszkańców naszego osiedla oraz dla wszystkich chętnych, których interesuje historia Szczecina. Zbiórkę wyznaczono na godz. 17-tą przed dyrekcją Szkół Medycznych przy ul. Broniewskiego 9. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał broszurę, którą opracował nasz przewodnik, zawierającą krótki opis historii wsi Niemierzyn, mapę wsi i jej terenów z 1692 roku (czasów panowania szwedzkiego na pomorzu) oraz wiele fotografii przedstawiających zabudowania zakładu opiekuńczego i dzielnicy przedwojennego Szczecina    - Nemitz.

     Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podwórza dawnego Kurzego Młyna – Kückenmühle, pierwszego budynku przystosowanego na potrzeby zakładu opiekuńczego. Następnie przewodnik ( Jan_Krzysztof z portalu internetowego Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl ) zaprowadził nas do budynków, które wzniesiono jako pierwsze dla zakładu. Dzięki fotografiom w broszurze mogliśmy porównać stan ich obecny, a z początku XX wieku. Niespodzianką było wejście do budynku przy ul. Broniewskiego 17 i zwiedzenia miejsca, które bardzo często się odwiedza a rzadko zwiedza – toalet. Dzięki staraniom dyrektorów szkół medycznych, w toaletach zachowały się na ścianach oryginalne kafelki. Uczestnicy wycieczki byli zaskoczeni i pełni podziwu za trud  i starania  aby je utrzymać w tym stanie.

     Następnie przeszliśmy na teren Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. SPWSZ zajmuje tereny, na których przed II wojną światową znajdował się zakład dla epileptyków „Tabor”, a który wchodził w skład zakładu opiekuńczego „Kuckenmuhleranstalten” oraz domu starców. Po zwiedzeniu zakładu „Tabor” przeszliśmy na niżej położone tereny dawnego domu starców, który powstał w miejscu lokalu „Johanisthal” Tu czekał nas następna niespodzianka. Na szczytach budynków szpitalnych (tych długich) od strony ul. Arkońskiej zachowały się pomiędzy parterem a I piętrem drewniane ozdobne maskowania elewacji. Prawdopodobnie powstały (sądząc po postaciach występujących na nich ) w czasie remontów w latach 50-tych XX wieku.

     Kolejnym punktem wycieczki był głaz przed kościołem. Tu dowiedzieliśmy się, dlaczego on stoi w tym miejscu i komu był poświęcony. Może na 150 rocznicę powstania ( w 2013 roku ) zakładu opiekuńczego, mieszkańcy osiedla przy współpracy Rady osiedla i proboszcza naszej parafii oraz miejskiego konserwatora zabytków odnowią głaz i ufundują tablicę upamiętniającą tak zasłużoną postać dla tego terenu jakim był pastor Wilhelm Bernhard.

     Od kościoła przeszliśmy na teren dawnego cmentarza zakładu opiekuńczego, następnie poprzez tereny „Diakonissanstalten” przeszliśmy na drugą część zakładu „Tabor” – zajmowanym przez Akademię Rolniczą.

     Zwiedzanie terenu zakładu opiekuńczego zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku.