Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla

Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące również funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyższego i drobnego rzemiosła, w części związanych także z obsługą parku rekreacyjno - wypoczynkowego. Struktury osiedla zróżnicowane w dostosowaniu do potrzeb własnych mieszkańców osiedla i funkcji obszaru pośredniego pomiędzy zabudową śródmiejską i jednorodzinną zabudową obrzeżną miasta.