Plan pracy Rady Osiedla na 2009 rok

Data sprawozdania: 
czwartek, 1 Styczeń, 2009

Plan pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2009 rok:

 

1.     Organizacja ogniska z konkursami zimowymi.

2.     Wiosenne porządki w Parku im. F. Chopina.

3.     Festyn w dniu 20.06.2009 r.

4.     Turnieje letnie (piłka nożna, piłka siatkowa, ping – pong).

5.     Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi.

6.     Akcja ratujemy kasztanowce.

7.     Impreza Mikołajkowa dla dzieci.

8.     Gazetka „Nasze Osiedle”

9.     Zebrania tematyczne z mieszkańcami.