Plan Pracy na 2014 r.

Data sprawozdania: 
środa, 1 Styczeń, 2014

Plan pracy na 2014 rok:

Organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych: lodowisko, konkurs lepienia bałwanów, ognisko.

Wiosenne porządki – sprzątnie parku Chopina, ognisko dla mieszkańców.

Udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.

Organizacja festynu osiedlowego w Parku im. F. Chopina w dniu 14.06.2014 r.

Organizacja imprez sportowych w czasie wakacji letnich.

Kontynuacja nasadzeń krokusów na terenie osiedla.

Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi – 1 raz na kwartał..

Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci.

Stały nadzór nad ładem i porządkiem na terenie osiedla.

Współpraca z placówkami oświatowymi mieszczącymi się na osiedlu.

Współpraca z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 Organizacja spotkań kandydatów na Prezydenta Miasta z mieszkańcami.