PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

 

 1. umowa zlecenie…………………………………………………….. 5 520,00 zł
 2. diety…..……………………………………………………………...3 371,00 zł
 3. czynsze  ……………………………………………………………...4 000,00 zł
 4. energia………………………………………………………………….150,00 zł
 5. telefon, ………………………………………………………………. 540,00 zł
 6. Internet………………………………………………….…….………..630,00 zł
 7. potrzeby Rady Osiedla: środki czystościowe, art. spożywcze

art. biurowe, bilety parkingowe, tonery, wydanie biuletynu  ………..3 781,00 zł

 1. organizacja imprez integracyjnych, sportowych,

spotkań i zebrań z mieszkańcami:   …….…………………………   9 000,00  zł                                                                                   

    Razem     26 992,00 zł

                                                       

 

 

 

 

PLAN PRACY NA 2015 ROK

 

 1. Wiosenne porządki – sprzątnie parku Chopina, ognisko dla mieszkańców.
 2. Udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Organizacja festynu osiedlowego w Parku im. F. Chopina.
 4. Organizacja imprez sportowych w czasie wakacji letnich.
 5. Kontynuacja nasadzeń kaktusów na terenie osiedla.
 6. Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi – 1 raz na kwartał.
 7. Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci.
 8. Stały nadzór nad ładem i porządkiem na terenie osiedla.
 9. Współpraca z placówkami oświatowymi mieszczącymi się na osiedlu.
 10. Współpraca z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Nr uchwały: 
PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK
Data uchwały: 
01/01/2015
Kadencja: 
2015-2019