Pismo w sprawie przejścia dla pieszych

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 20 Październik, 2008

Na zebraniu mieszkańców w dniu 22 kwietnia 2009r Pani Apolonia Zabłocka mieszkanka ul. Wiosny Ludów po raz kolejny zwróciła się do Rady Osiedla z wnioskiem o wymalowanie pasów (przejścia dla pieszych) w ciągu ul. Arkońskiej przy skrzyżowaniu z ul Wiosny Ludów. W związku z tym, podajemy do Państwa wiadomości pismo skierowane do Pani Zabłockiej wyjasniające przyczynę odmowy wyznaczenia przejścia w proponowanym miejscu.