Obchody osiedla, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
XI/10/2016
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Październik, 2016

Protokół  Nr XI/10/2016

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.10.2016 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 12.09.2016 r. – przyjęcie protokołu.
 4. Podsumowanie obchodów osiedla – wnioski.
 5. Krokusowa rewolucja – uchwała.
 6. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 12.09.2016 r. został przyjęty jednogłośnie.

O godzinie 18:15 na zebranie dołączyła Pani Teresa Kawecka – Baumgart.

Ad. 4.

            W obchodzie osiedla zorganizowanym 15 września udział wzięło 6 członków Rady Osiedla: Maria Myśliwiec, Anna Ogrodnik, Bogusław Zarzycki, Jadwiga Jędrzejewska, Krzysztof Chmielewski

Stwierdzone problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa:

- brak chodnika na ul. Wiśniowy Sad,

- brak tabliczki z nazwa ulicy Wzgórze Arkońskie,

- kosze na boisku do koszykówki przy ul. Zakole do likwidacji,

- tragiczny stan nawierzchni na ul. Wiosny Ludów od nr 113,

- chodnik przy ul. Zakole przy szkole,

- picie alkoholu przy sklepie Hydra i na ul. Chopina 22,

- śmieci w wąwozie przy ul. Wieczorkowskiego.

O godzinie 18:25 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Pani Teresa Kawecka – Baumgart zgłasza  nieświecącą latarnię ul. Wieczorowskiego przy ul. Wiosny Ludów.

Pan Bogusław Zarzycki zgłasza częściowo rozebrany płotek przy sklepie Małpka na ul. Chopina 22. Przewodnicząca zgłosiła sprawę do rozpatrzenia  obecnemu na zebraniu Strażnikowi Miejskiemu.

W obchodzie osiedla zorganizowanym 22 września udział wzięło 6 członków Rady Osiedla: Andrzej Radziwinowicz, Paweł Rydzewski, Maria Myśliwiec, Wanda Śnieżko, Bogusław Zarzycki i Andrzej Lindecki.

Stwierdzone problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa:

- śmieci w przejściu podziemnym,

- Stadion ZUT – wysypisko śmieci, spalone drzewo  - zagrożenie bezpieczeństwa,

- bezdomni – skwer Krasińskiego – Chopina,

- Łabędzia 15 – wysypisko śmieci.

W obchodzie osiedla zorganizowanym 29 września udział wzięło 7 członków Rady Osiedla: Anna Ogrodnik, Krzysztof Chmielewski, Maria Bronowicak, Maria Myśliwiec, Jadwiga Jędrzejewska, Bogusław Zarzycki i Andrzej Lindecki.

Stwierdzone problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa:

- na wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej zniszczone urządzenia,

- parkowanie na ul. Tatrzańskiej w miejscu niedozwolonym,

- schody ul. Zdrojowa – Szymonowica – do naprawy,

- w parku Chopina liście kasztanowca do uprzątnięcia,

- na ul. Sopockiej źle ustawiony, niewidoczny znaj „droga jednokierunkowa”,

- zgłoszenie od mieszkańców – ul. zdrojowa między Tatrzańską a Wojciechowskiego ok. godz. 8:00 szybko jeżdżące samochody,

- zaśmiecony teren przed budynkiem socjalnym na ul. Arkońskiej.

W obchodzie osiedla zorganizowanym 6 października udział wzięło 4 członków Rady Osiedla: Andrzej Radziwinowicz, Maria Myśliwiec, Bogusław Zarzycki i Rafał Rembielak.

Stwierdzone problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa:

- świeże ślady po dzikach,

- Niny Rydzewskiej 16 – wrak samochodu,

- wysypisko śmieci  - garażowisko Zdrojowa – Wiosny Ludów,

 

Ad. 5

            W planie pracy Rady Osiedla na 2016 rok ujęty jest udział Rady Osiedla w Krokusowej Rewolucji.

Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia kwoty 1 000,00 zł przyznanych przez  Komisję ds.  Inicjatyw Społecznych na zakup cebulek krokusów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zadała pytanie dotyczące działania Rady Osiedla w sprawie boiska ZUT-u.

Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłasza w imieniu mieszkańców prośbę o zainstalowanie biletomatu na pętli autobusowej.

Pani Maria Bronowicka w imieniu mieszkańców prosi o oświetlenie schodów między ul. Zdrojową a Szymonowica.

Pan Andrzej Radziwinowicz w nawiązaniu do zadania pn. „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” proponuje, aby zastanowić się nad stworzeniem Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. Podjęto dyskusję w sprawie.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismami, które wpłynęły do Rady Osiedla.

 1. Z WGKiOŚ w sprawie wprowadzenia w ciągu ul. Arkońskiej oznaczenia ostrzegawczego ”zwierzęta dzikie”,
 2. Z WGKiOŚ do Wydziału Inwestycji Miejskich w sprawie przebudowy ul. Arkońskiej od pętli tramwajowej do Al. Wojska Polskiego,
 3. E-mail z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Rad Osiedli,
 4. Pismo z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w sprawie zaproszenia na spotkanie kierownictwa KMP z przedstawicielami Rad Osiedli.

Ad.7.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska