Nasze Osiedle 1/2008

nr 1/2008r.

GAZETKA RADY OSIEDLA

Arkońskie - Niemierzyn

 

Drodzy Mieszkańcy!

        W maju 2007 r. wybraliście Państwo swoich przedstawicieli do Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na kadencję 2007 – 2011.

Rady Osiedli, jako jednostki pomocnicze Rady Miasta, powołano w Szczecinie w 1990 roku. Wzrost frekwencji w minionych wyborach do Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uwidocznił zwiększone zainteresowanie Mieszkańców działaniem naszej Rady. Cieszy również fakt, ze coraz młodsi Mieszkańcy zgłaszają chęć pracy na rzecz swojego miejsca zamieszkania.

Realizując statutowe zadania Rada Osiedla reprezentuje interesy Mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych organizacji działających na naszym terenie.

Przedmiotami naszego zainteresowania są:

 • interwencje i monitorowanie skarg i wniosków Mieszkańców,
 • bezpieczeństwo i porządek,
 • integracja społeczności osiedlowej poprzez organizację różnego rodzaju imprez,
 • modernizacja Parku im. F. Chopina - dalsza rozbudowa „placu zabaw” oraz „siłowni pod chmurką” itp.,
 • monitorowanie zadań Miasta realizowanych na naszym terenie,
 • współpraca z Radami Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zarządami Wspólnot Mieszkaniowych działających na terenie Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców, także firmy z naszego osiedla, do wizyt w siedzibie Rady oraz na naszej stronie internetowej i zgłaszanie problemów oraz propozycji, które służyłyby poprawie i uatrakcyjnieniu życia na Naszym Osiedlu -  jednym z najpiękniejszych Miasta Szczecin.

 

 Maria Jolanta Myśliwiec

Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Wesołego Alleluja!

życzy Rada Osiedla

 

 

Rada Osiedla kadencji 2007 r. - 2011 r.

 

1.   Maria Jolanta Myśliwiec – przewodnicząca

2.   Bogusław Zarzycki – z-ca przewodniczącej

3.   Henryk Nowak – z-ca przewodniczącej

4.   Dorota Raczycka – skarbnik

5.   Maria Waraksa - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6.   Teresa Kawecka – Baumgart – członek Komisji Rewizyjnej

7.   Róża Gralak – członek Komisji Rewizyjnej

8.   Marian Bielecki

9.   Elżbieta Frankiewicz

10.Aleksandra Kompowska

11.Bogdan Maksimowicz

12.Łukasz Murawski

13.Tomasz Myśliwiec

14.Rafał Rembielak

15.Ewa Świętochowska

 

Radni IV okręgu wybrani między innymi przez Mieszkańców

Naszego Osiedla:

1. Paweł Juras

2. Marzena Kopacka

3. Katarzyna Marlicz

4. Adam Ruciński

5. Jerzy Serdyński

6. Jerzy Sieńko

 

Nasi Dzielnicowi:

Komisariat Policji

Szczecin – Pogodno

tel. 091 82 19 103

Adam Janowski 

tel. 0722 09 03 11 (służbowy)

Komisariat Policji

Szczecin – Nad Odrą

tel. 091 82 19 104

Marek Mądry

tel. 722 09 04 10 (służbowy)

                                                                     

Straż Miejska:

Oddział „Północ” 

ul. Lenartowicza 20

tel alarmowy: 986, 96-56

tel. 091 45 36 450

 

Dyżury Rady Osiedla:

ul. Judyma 1 A

w każdy poniedziałek w godz. 17,00 – 19,00

tel. 091 454 16 87

e-mail: arkonskieniemierzyn@op.pl

 

www.szczecin.pl → Rady Osiedli → Dzielnica Zachód  →

 Arkońskie-Niemierzyn

 

 

Plan pracy Rady Osiedla  Arkońskie – Niemierzyn na 2008 rok:

1.   Przeglądy osiedla cztery razy w roku.

2.   Wiosenne porządki.

3.   Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

4.   Turniej tenisa stołowego.

5.   Turniej szachowy.

6.   Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”.

7.   Udział w akcji – „Pomóżmy kasztanowcom”.

8.   Wycieczka po terenie osiedla – „Poznajemy nasze zabytki”.

9.   Impreza z okazji „Mikołaja”.

10. Monitorowanie pracy bezrobotnych przydzielonych Radzie Osiedla w celu utrzymania czystości na osiedlu.

11. Zorganizowanie meczów piłki nożnej.

12. Zorganizowanie rozgrywek piłki siatkowej.

 

Wnioski Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1.   Budowa basenu przy szkole ul. Zakole 1A

2.   Remont sali gimnastycznej w szkole przy ul. Wojciechowskiego.

3.   Remont jezdni na ul. Wiosny Ludów pomiędzy ul. Chopina a ul. Zdrojową.

4.   Oświetlenie ulicy Wzgórze Arkońskie, przy posesjach 2 do 4.

 

Zapraszamy do parku im. F. Chopina 

na jedyną w Szczecinie       „SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ”

 Czynna całą dobę, wstęp wolny!

RADA OSIEDLA „ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN”

serdecznie zaprasza Mieszkańców na

 

ZEBRANIE

w ŚRODĘ 12 MARCA 2008 r.

O GODZINIE 1700

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68

przy ul. Zakole 1 a

 

W programie:

 • Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2007
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Dyskusja i wnioski Mieszkańców

 

Do udziału w zebraniu zaproszeni zostali:

 • Prezydent Miasta
 • Radni Miejscy
 • Przedstawiciele instytucji działających na terenie Osiedla
 • Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej

 

Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych sprawami Osiedla!