NASZA RADA W PLENERZE

 

Wybrani w maju br. nowi członkowie Rady, powinni jak najdokładniej zapoznać się z terenem, nad którym czuwa Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn. Najważniejsza jest przecież znajomość osiedla „od podszewki”.  Niestety nie wszyscy mają takie społecznikowskie zacięcie, jeden radny,  rozczarowany „prozą” działania na niwie publicznej, już złożył rezygnację… No ale na szczęście nie dotyczy to wszystkich. Tak więc tym razem, zebranie w siedzibie Rady było krótkie. Tylko najważniejsze ustalenia z przedstawicielami Straży Miejskiej (interwencje,  prośby  mieszkańców) i…  wymarsz do Parku im. F. Chopina.

Przewodnicząca, Maria Myśliwiec, wtajemniczała nowych członków Rady w sekrety parkowych alejek. Nasadzenia drzew i krzewów (piękne okazy przybyłe na przestrzeni ostatnich lat), ławki (do wymiany), kosze na śmieci (za mało), ogrodzenia (ugryzione zębem czasu) , urządzenia na placu zabaw (nowe: piaskownica i statek piracki!)  oraz urządzenia gimnastyczne w Siłowni pod Chmurką (obluzowany zawias w atlasie). Ponadto wybryki Warszewca,  potoku, który wymaga poskromienia i uporządkowania okalającego go wąwozu oraz inne. Wszystko z komentarzem i  wskazaniem  co dokonane, co w planach,  kiedy. Imponująca praca już i  ambitne plany.

Następnie grupa udała się na obchód ulic w okolicy Osiedla Tatrzańskiego. Zaciekawieni mieszkańcy  wskazywali niedoskonałości jezdni, chodników, krawężników, zbyt podrośnięte lub niebezpiecznie pochylone drzewa, miejsca wymagające naprawy, braki w oświetleniu. 

Nawet jak jest dobrze, to... zawsze może być lepiej.

 Po obchodzie przyszedł czas na załatwianie spraw wynikłych z tej wyprawy.