Krokusowa rewolucja, festyn „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.

Nr aktu: 
XI/11/2014
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Listopad, 2014

Protokół Nr XI/11/2014

z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 10.11.2014 r.

Obecni  8 osób wg. listy obecności.

Porządek zebrania:

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania RO w dniu 06.10.2014 r. – przyjęcie protokołu.

Omówienie przebiegu „Krokusowej rewolucji” – ustalenie terminu kolejnych nasadzeń.

14.11.2014 r. w Szkole4 Podstawowej Nr 68 festyn „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.

Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.

Ad 1

            Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum.

Ad 2

            Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3

Protokół z zebrania w dniu 06.10.2014 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że na sadzenie krokusów przychodzi bardzo mało chętnych. Krokusy na Obwodnicy zostały posadzone na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Niny Rydzewskiej. W mieście posadzono już ponad 100 tys. cebulek. Na Placu Szarych szeregów posadzono 5 tys., na wałach Chrobrego prawie 20 tys. Do Prezydenta Miasta zostało wysłane pismo z prośbą o zakup 20 tys. cebulek i przydzie4lenie ich szkołom. Wydział Oświaty zakupił 24 tys. cebulek, które rozdysponowano wśród szczecińskich szkół. Szkoła Podstawowa Nr 68 nie wystąpiła o dodatkowe cebulki. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom jest w czołówce, co do ilości nasadzeń.

Kolejne sadzenie na osiedlu Arkońskie- Niemierzyn odbędzie się 14 listopada na dalszym odcinku Obwodnicy. Zostanie posadzone 8 tys. cebulek przekazanych Radzie Osiedla przez WGKiOŚ. O pomoc w sadzeniu zostanie poproszone Gimnazjum Nr 34. Chęć pomocy zgłosili: pani Maria bronowicka, Pani Teresa Kawecka Baumgart, Pan Krzysztof Chmielewski i Pan Bogusław Zarzycki.

Ad 5

            Przewodnicząca  poinformowała, że 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 68 odbędzie się impreza „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”, na którą została zaproszona Rada Osiedla. Rada Osiedla zakupiła 500 opasek odblaskowych z nadrukiem Rady.

Ad 6

            Przewodnicząca poinformowała zebranych, że wniosek dotyczący nadania nazwy ulicy Księdza Arcybiskupa prof. Kazimierza Majdańskiego na sesji Rady Miasta został odesłany do pomysłodawcy

Ad 7

Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołowała,  Jolanta Paszkowska.