Konkurs fotograficzny"NASZE OSIEDLE W OBIEKTYWIE"

Rada Osiedla Arkońskie -Niemierzyn serdecznie zaprasza

mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NASZE OSIEDLE W OBIEKTYWIE”

1. Organizatorem konkursu jest Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.
2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawe miejsca naszego osiedla poprzez prezentację prac fotograficznych.
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy naszego osiedla (niepełnoletni przynoszą prace z rodzicami lub opiekunami) z wyłączeniem organizatorów.
4. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu.
5. Prace będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Judyma 1 w poniedziałki w godzinach od 1700 do 1900.
6. Format odbitek to 15cm/21cm.
7. Każda praca na odwrocie powinna być oznaczona numerem, imieniem i nazwiskiem autora.
8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich publikowania.
10. Fotografie będą przyjmowane w terminie od 8–29.XI.2010 r.
11. Organizator powoła 5-cio osobowe jury.
12. Ocena prac nastąpi do 13.12.2010 r..
13. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
15. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez organizatora.
16. Nagrodą główną jest kuchenka mikrofalowa Amica, ufundowana przez firmę SIAL sp. j.
17. Do złożonych prac należy dołączyć wypełniony formularz, w którym są dane autora zdjęcia.

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W przewidzianym regulaminem terminie wpłynęło 9 zdjęć.
Komisja w składzie:
1. Maria Myśliwiec Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn
2. Bogusław Zarzycki V-ce Przewodniczący Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn
3. Marek Duklanowski Radny Rady Miasta
4. Adam Janowski Dzielnicowy Komisariatu Pogodno
5. Bolesław Kornas Dzielnicowy Komisariatu Pogodno
przyznała:
I nagrodę Marcie Szostak
II nagrodę Marcinowi Szostak
III nagrodę Grzegorzowi Szostak.