Koncepcja organizacji ruchu na osiedlu

Informacja dotycząca proponowanych zmian w organizacji ruchu w kwartale
ul. Arkońskiej, ul. Wojciechowskiego, i ul. Tatrzańskiej na terenie
Dzielnicy Arkońskie - Niemierzyn w Szczecinie.

Wielokrotnie na łamach prasy pojawiały się artykuły, aby rozwiązać na terenie Miasta Szczecin sytuacje drogową objawiającą się małą ilością miejsc postojowych wynikiem czego obserwowany jest postój pojazdów w miejscach niedozwolonych mimo istniejących znaków zakazu zatrzymywania się lub postoju, na wąskich chodnikach, a nawet zieleńcach.
Częste zgłoszenia poprzez pisma i wizyty osobiste mieszkańców, przyczyniły się
do rozpoczęcia prac nad zmianą układu drogowego na terenie Miasta Szczecin w tym m.in.
w kwartale ulic; Arkońskiej Wojciechowskiego i ul. Tatrzańskiej.
Wspólne wizje lokalne przeprowadzone wraz z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn mające na celu inwentaryzację
ww. kwartału drogowego oraz sporządzenie dokumentacji, na podstawie której podjęte zostałyby decyzje o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w na części wspomnianych ulic.
Wizje lokalne wykazały niewystarczające oznakowanie, w wielu przypadkach fikcyjną płynność ruchu dwukierunkowego (w szczególności na ul. Sopockiej ul. Ks. Borysa, ul. Zdrojowej
i ul. Szymonowica ) w ciągu ulic na których pojazdy parkowały na zieleńcach
lub na chodnikach utrudniając ruch pieszych.
Sytuacja we wspomnianym kwartale, w którym większość ulic posiada szerokość jezdni około 6 metrów uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostawienie ruchu dwukierunkowego i umożliwienie jednocześnie postoju pojazdów.
Piesi uczestnicy ruchu drogowego skarżą się na blokowanie przez pojazdy ciągów pieszych,
a zauważyć należy, iż większość ciągów pieszych na terenie rozpatrywanej dzielnicy ma szerokość maksymalnie 1,0 -1,5 metra. Trzeba zauważyć również, że nieprawidłowo zaparkowane pojazdy dość skutecznie utrudniają dojazd do posesji pojazdom służb komunalnych, porządkowych oraz ratunkowych. Ogromna liczba pojazdów samochodowych rejestrowanych w ciągu ostatnich lat
na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przewidywany dalszy wzrost liczby pojazdów skłania
do podjęcia kroków, które mają na celu nie dopuszczenie do paraliżu komunikacyjnego.
Pozostają więc dwie możliwości:
1) Zachować ulice jako dwukierunkowe, ale wprowadzając obustronny zakaz zatrzymywania się
co raczej byłoby nie do przyjęcia dla mieszkańców.
2) Wprowadzić ruch jednokierunkowy z dopuszczeniem parkowania po jednej stronie ulicy.

Proponowane przez nas zmiany z powodzeniem przyjęły się na wielu ulicach naszego miasta znacząco poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu miejsc postojowych.
Parkowanie naprzemienne w ciągu ulicy jednokierunkowej zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż fizycznie zmusza kierującego do zmniejszenia prędkości. Postój pojazdu na jezdni wzdłuż krawężnika, umożliwia kierującemu jego bezpieczniejsze opuszczenie.
Dla przykładu, wprowadzenie podobnego rozwiązania w ciągu ul. Wieniawskiego, ul. Libelta czy ul. Rostworowskiego na terenie Dzielnicy Pogodno poprawiło znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększyło płynność ruchu, umożliwiło wyznaczenie dużej ilości miejsc postojowych oraz udrożniło ciągi piesze.
Tak wiec wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na zasadach przez nas proponowanych usprawni ruch pojazdów i pieszych.
Tylko oficjalne stanowisko rady osiedla dot. przedmiotowego układu drogowego,
a nie poszczególnych ulic będzie brane pod uwagę przy planowanej zmianie organizacji ruchu.
Zaproponowane zmiany przedstawione przez Radę Osiedla Arkońskie - Niemierzyn zostaną poddane opinii Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a następnie wprowadzone do realizacji.

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrnony Środowiska

Urząd Miasta Szczecin

Marcin Charęza

 

ZAPROSZENIE

W związku z proponowanymi zmianami organizacji ruchu Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn zaprasza mieszkańców ulic :

Ks. Borysa,
Sopockiej,
Zdrojowej,
Szymona Szymonowica,
Malinowej,
Wojciechowskiego,
na spotkanie w dniu 15.12.2009r. o godz. 1700 (Wtorek)
w siedzibie Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50.