2019-2024

Sprawy bieżące.

Protokół  Nr III/03/2020

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 09.03.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

W sprawie odwołania członka zarządu.

Uchwała Nr 43/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

w sprawie odwołania członka zarządu.

Na podstawie § 21 pkt.2  Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W sprawie opinii projektu przebudowy ulicy Broniewskiego.

Uchwała Nr 42/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

 

w sprawie opinii projektu przebudowy ulicy Broniewskiego.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.g Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

W sprawie czasowej organizacji ruchu.

Uchwała Nr 41/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

 

w sprawie czasowej organizacji ruchu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.g Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

W sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności drogi dojazdowej.

Uchwała Nr 40/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności drogi dojazdowej.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

W sprawie nazewnictwa ulic.

Uchwała Nr 38/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie nazewnictwa ulic.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Niny Rydzewskiej.

Uchwała Nr 37/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Niny Rydzewskiej

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

W sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących część działki nr 117/15 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej.

Uchwała Nr 36/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących część działki nr 117/15 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej.

 

Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewo”, Pchli targ, sprawy bieżące.

Protokół  Nr II/02/2020

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.02.2020 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  11  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania: