Inwestycje Rady Osiedla, impreza Mikołajkowa

Nr aktu: 
XII/12/2014
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 8 Grudzień, 2014

Protokół Nr XII/12/2014

z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 08.12.2014 r.

Obecni  11 osób wg. listy obecności.

Porządek zebrania:

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania RO w dniu 10.11.2014 r. – przyjęcie protokołu.

Podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia kwoty 150 tys. zł w 2015 roku na wykonanie projektów do inwestycji zgłoszonych przez Radę Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwałą nr XX/10/14 z dnia 06.10.2014 r.

Omówienie przygotowań imprezy Mikołajkowej, organizowanej w dniu 20.12.2014 r.

Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.

Ad 1

            Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum.

Ad 2

            Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3

Protokół z zebrania w dniu 10.11.2014 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Przewodnicząca przypomniała, że ROA-N złożyła do WGKiOŚ 3 propozycje inwestycji do wykonania w ramach przyszłorocznych zadań.

Są to:

Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiosny Ludów na odcinku od Wiosny Ludów 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4.

Ul. Broniewskiego na odcinku od wjazdu do szpitala do ul. Chopina remont chodnika i utworzenie miejsc postojowych,

Budowa chodnika na ul. Serbskiej – na całym odcinku ulicy.

28 listopada dokonano wizji lokalnej miejsc, w których mają się odbyć inwestycje. Zaproponowano, aby w przyszłym roku wykonano projekty tych inwestycji.

Na ul. Broniewskiego mają powstać dwa projekty. Pierwszy na miejsca parkingowe, drugi ma obejmować remont odcinka od ul. Judyma do Chopina.

Na ul. Wiosny Ludów projekt zostanie rozszerzony o przejście na ul. Wieczorowskiego.

Na ul. Serbskiej zostanie wykonany projekt na przebudowę całej ulicy.

Na ulicy Wojciechowskiego projekt remontu został wykonany za 50 tys. złotych. Koszt remontu przekracza 400 tys. zł. Rada Osiedla będzie się starała, aby remont zawarto w inwestycjach miejskich.

Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 150 000,00 zł na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę nawierzchni ulicy Wiosny Ludów na odcinku od Wiosny Ludów 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4.

Wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodnika w ciągu ul. Broniewskiego (etap I odcinek brakujący do ul. Judyma, etap II odcinek od ul. Judyma do ul. F. Chopina.

Wykonanie dokumentacji technicznej  przebudowy na ul. Serbskiej – na całym odcinku ulicy.

Ustawienie oświetlenia ulicznego (2 szt.) na skrzyżowaniu ul. Fryderyka Chopina z ul. Sportową (od strony osiedla mieszkaniowego ARS).

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad 5

            Impreza Mikołajkowa odbędzie się 20.12.2014 r. Ze względu na brak środków impreza miała się nie odbyć. Znalazł się sponsor, Firma ENEOS i podjęto decyzje o przeprowadzeniu jej. Niestety procedury sponsoringu Są zbyt długie i środki nie wpłynęłyby na czas. Impreza zostanie przeprowadzona ze środków uzyskanych na darowizny.  Poprowadzi ją Happy Świat, zostaną zakupione słodycze i zabawki. Przelewem zostanie opłacone 500 gofrów, które zostaną wydane dzieciom. Będzie rozpalone ognisko, na którym będą pieczone kiełbaski. Ogłoszenia zostaną wydrukowane odpowiednio wcześniej.

Prośba Przewodniczącej aby przyszli wszyscy członkowie Rady Osiedla. Impreza będzie przeprowadzona od godz. 12:00 do 15:00. Przygotowanie należy zacząć od godz. 11:00.

Deklaracja obecności członków Rady Osiedla:

Anna Ogrodnik 12-15

Paweł Rydzewski 13-16

Magdalena Zubkiewicz 12-15

Teresa Kawecka Baumgart 11-13

Wanda Śnieżko 12-15

Włodzimierz Krych 12-15

Andrzej Lindecki 11-13

Bogusław Zarzycki 11-15

Krzysztof Chmielewski 11-15

 

Ad 6

            Przewodnicząca przeczytała pisma, które wpłynęły do Rady Osiedla:

Ze SM Wspólny Dom o przekazaniu kwoty 500 zł na imprezę mikołajkową.

Z Przedszkola nr 50 adresowane do UM Wydziału Oświaty dotyczące drogi wjazdowej do przedszkola (ul. F. Gila).

Od mieszkańca ul. Zdrojowej o naprawę nawierzchni ulic Tatrzańskiej, Zdrojowej, Wojciechowskiego i Malinowej. Naprawę w ramach gwarancji wykonanego utwardzenia pobocza na ul. Zdrojowej. W trakcie rozmowy z Przewodniczącą poproszono o ustawienie luster na skrzyżowaniach:

ul. Zdrojowej z ul. Tatrzańską

ul. Malinowej z ul. Wiosny Ludów

ul. Zdrojowej z ul. Wojciechowskiego

Do ZDiTM zostanie wysłane pismo Rady Osiedla, do którego zostanie dołączone pismo zainteresowanego.

2 pisma ze Szkoły Podstawowej nr 68:

Prośba o wsparcie finansowe VI Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej „Rogatywka2015”.

Prośba o sponsoring III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Fotografii Marynistycznej pt. „Impresje Morskie 2015”.

Pani Teresa Kawecka Baumgart omówiła audycję radiową Radia Szczecin, w której wzięła udział. Audycja związana była z projektem remontu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Projekt ten wygrał Budżet Obywatelski 2015. Uczestnikami audycji byli: redaktor Janusz Wilczyński, ROAN – Pani Tersa Kawecka Baumgart, Dyrektor Biura Strategii Miasta – Pan Michał Przepiera, dwóch wolontariuszy ze schroniska, kierownik schroniska (pod telefonem) i ZUK – osoba odpowiedzialna za sprawy gospodarcze.

Pan Bogusław Zarzycki zgłosił, fakt że od kilku miesięcy nie ma ogrodzenia przy sklepie Małpka na ul. Chopina 22, które było warunkiem do funkcjonowania sklepu. Prosi o wyjaśnienie sprawy.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zwróciła uwagę, że na ulicy Chopina od ul. Broniewskiego w kierunku Osowa posadzono 6 drzew. 3 drzewa posadzone są na pasie przeznaczonym na poszerzenie jezdni.

 

Ad 7

Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołowała,  Jolanta Paszkowska.