Impreza "Po sąsiedzku", "Kino pod Chmurką".

Nr aktu: 
V/05/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 15 Maj, 2017

Protokół  Nr V/05/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 15.05.2017 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 14  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

 

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 10.04.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu położnego przy ul. Arkońskiej 46.
  5. Przygotowanie do imprezy „Po sąsiedzku” przy Al. Kwiatowej  w dniu 27.05.2017 r.
  6. „Kino pod chmurką” terminy – informacja.
  7. Omówienie szkolenia wyjazdowego Rad Osiedli w dniu 12-14 maja.
  8. Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

O godzinie 18:20 na zebranie dołączył Pan Paweł Rydzewski.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 10.04.2017 r. został przyjęty 13 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek mieszkańca o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 46.

Podjęto uchwałę nr 76/17 dotyczącą wydania pozytywnej  opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 46,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

            Impreza „Po sąsiedzku” w dniu 27 maja zaczyna się o godz. 11:00. Przewodnicząca proponuje spotkanie członków ok. godz.9:00. Na imprezie prezentowane będą zdjęcia osiedla wykonane przez mieszkankę osiedla. Wystąpią dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 68. Uczniowie Gimnazjum Nr 34 będą obsługiwali laptopa i rzutnik. Obecny będzie Pan Sylwiusz Mołodecki – przedstawiciel Krokusowej Rewolucji.

Chętni do wzięcia udziału w imprezie:

- Jadwiga Jędrzejewska,

- Magdalena Zubkiewicz,

- Maria Bronowicka,

- Paweł Rydzewski,

- Elżbieta Kozłowska,

- Bogusław Zarzycki,

- Izabela Kowańdy,

- Maria Myśliwiec,

- Anna Ogrodnik.

Ad. 6.

Zostały już ustalone terminy seansów „Kina pod chmurką”.

1 lipca na osiedlu Niebuszewo,

8 lipca na osiedlu Arkońskie- Niemierzyn,

15 lipca na osiedlu Gumieńce,

22 lipca na osiedlu Majowe,

29 lipca na Plaży Miejskiej,

5 sierpnia na osiedlu Gumieńce,

12 sierpnia na osiedlu Niebuszewo,

19 sierpnia na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn,

26 sierpnia na osiedlu Majowe.

 

 Podjęto uchwałę Nr 77/17 dotyczącą przeznaczenia kwoty 6 500,00 zł na realizację projektu „Kino pod chmurką” przyznanych Radzie Osiedla przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na tzw. „Małe dotacje”.

Uchwała został podjęta jednogłośnie.

 

Podjęto uchwałę Nr 78/17 dotyczącą przeznaczenia kwoty 1 300,00 zł z budżetu Rady Osiedla  na realizację projektu „Kino pod chmurką”.

Uchwała został podjęta jednogłośnie.

 

Ad.7.

            O godzinie 18:50 zebranie opuściła Pani Elżbieta Kozłowska.

Przewodnicząca omówiła przebieg szkolenia wyjazdowego dla Rad Osiedli dotyczącego finansów, które obyło się  w dniach 12-14 maja.

 

Ad.8.

Przewodnicząca przypomniała, że nikt z radnych Rady Miasta nie skorzystał z wysłanego przez Radę Osiedla zaproszenia do wizyty w Radzie Osiedla.

W czwartek 18 maja odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ZUK i Panią Ogrodnik Miejską w celu wizji lokalnej dotyczącej  doraźnej naprawy alejek w parku im. F. Chopina.

Pani Teresa Kawecka Baumgart poinformowała zebranych o planowanej w mieście od 1 stycznia 2018 rewolucji w segregacji śmieci.

Pan Rafał Rembielak zgłasza dziury na ul. Broniewskiego, źle zabezpieczony mostek w parku im. F. Chopina, rozpadające się schody w parku do ul. Chopina, niezabezpieczone dziury w budynku Prosektorium, zapadniętą studzienkę na ul. Broniewskiego przy DPS.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska