Graj w koszykówkę w nowej odsłonie.

Piękne-bezpieczne-trwałe ! Dla obecnych i przyszłych pokoleń. 15 września 2016 r. Rada Osiedla Arkońskie-Nemierzyn w czasie tradycyjnego obchodu osiedla podjęła decyzję o konieczności wymiany koszy na boisku przy ul. Zakole. W maju b.r. nowe kosze (zakupione ze środków przekazanych RO na  zadania inwestycyjne ) zostały przekazane do użytku dla mieszkańców.