Budżet Miasta na 2018, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
IV/04/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 10 Kwiecień, 2017

Protokół  Nr IV/04/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 10.04.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

1.Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 13.03.2017 r. – przyjęcie protokołu.

4.Podsumowanie obchodu osiedla z dnia 27.03.2017 r.

5.Wnioski do projektu Budżetu Miasta na 2018 r.

6.Sprawy bieżące, wniesione  i wolne wnioski.

7.Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty 9 głosami za, jedna osoba wstrzymała się..

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 13.03.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.   

W obchodzie osiedla zorganizowanym 27 marca 2017 r. wzięło udział 5 członków Rady Osiedla: Maria Myśliwiec, Bogusław Zarzycki, Jadwiga Jędrzejewska, Maria Bronowicka i Teresa Kawecka – Baumgart oraz dzielnicowy KP Szczecin Pogodno.

W trakcie obchodu stwierdzono następujące nieprawidłowości wymagające natychmiastowej interwencji lub zgłoszenia do właściwych służb i jednostek miasta:

  • Teren zielony pomiędzy ul. Judyma a Zdrojową – śmieci, zagrażające bezpieczeństwu drzewa.
  • Park im. F. Chopina: osoby spożywające alkohol  - problem znany Policji i Straży Miejskiej.
  • Bardzo zły stan alejek, zagrożenie bezpieczeństwa głównie dla dzieci na rowerkach i hulajnogach, duże utrudnienie dla wózków dziecięcych.
  • Szymona Szymonowica 30 – gałęzie obcięte na przyległej posesji leżą na chodniku.
  • Na ul. Wojciechowskiego od ul. Arkońskiej do Szymona Szymonowica – parkowanie pomimo znaku B36.
  • Wojciechowskiego 6A – gałęzie krzewów z posesji ograniczają przejście chodnikiem – właściciel zadeklarował przycięcie.
  • Arkońska 37 – niezabezpieczone wnęki przy oknach piwnic przy chodniku.
  • Wybieg dla psów – są nowe urządzenia sprawnościowe dla psów, użytkownicy zgłaszają niemożność korzystania z wybiegu po opadach deszczu – stoi woda, zimą lodowisko.
  • Garażowisko ul. Zdrojowa/Wiosny Ludów – wysypisko śmieci.
  • Ul. Serbska na wjeździe od Arkońskiej – wysypisko śmieci.

Wszystkie w/w sprawy zgłoszono odpowiednim jednostkom.

Ad. 5

Przewodnicząca przeczytała pismo z WGKiOŚ  dotyczące wniosków do projektu Budżetu Miasta na 2018 rok. Wnioski należy złożyć do 14.04.2017 r.

Zarząd przygotował 5 propozycji wniosków:

1.Remont ul. Serbskiej.

2.Remont ul. Grzybowej.

3.Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

4.Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.

5.Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.

Podjęto dyskusję w sprawie wniosków. Pan Andrzej Radziwinowicz proponuje zgłoszenie remontu ul. Międzyparkowej. Pani Magdalena Zubkiewicz w związku z planowaną przebudową ul. Arkońskiej do ul. Wojska Polskiego sugeruje wstrzymać się z tym zgłoszeniem.

Pan Andrzej Radziwinowicz zgłasza konieczność instalacji monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Wszystkich Świętych.

Podjęto uchwałę nr 75/15 w sprawie zgłoszenia poniższych wniosków  do projektu Budżetu Miasta na 2018 rok:

1)Remont ul. Serbskiej.

2)Remont ul. Grzybowej.

3)Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

4)Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.

5)Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

             Przewodnicząca poinformowała o zmianie konta pocztowego Rady Osiedla na rada@arkonskie.osiedla.szczecin.pl.

13 kwietnia odbędzie się spotkanie przewodniczących Rad Osiedli w sprawie kina pod chmurką.

20 kwietnia w DK Słowianin odbędzie się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” organizowana przez KMP w godzinach 17:00 do 19:00. Przewodnicząca prosi zebranych o zgłaszanie propozycji do wykorzystania podczas imprezy „Po sąsiedzku”. Pan Andrzej Radziwinowicz prosi o zorganizowanie stojaka na zdjęcia. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że zaprosiła ZUT do wzięcia udziału w imprezie „Po sąsiedzku”.

Pan Rafał Rembielak zgłasza na ul. Krasińskiego X Duńska ścieżka rowerowa do góry
  i chodnik wymagający naprawy.

Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłasza dziurawy chodnik przy postoju TAXI na ul. Wiosny Ludów.

Pan Andrzej Radziwinowicz prosi o interpretację znaku pionowego przy wyjeździe
z parkingu na ul. Wszystkich Świętych.

Przewodnicząca poinformowała, że w dniach 12-14 maja odbędzie się szkolenie wyjazdowe w Łukęcinie dotyczące finansów i inwestycji Rad Osiedli.

Ad.7.

           

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska