W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

UCHWAŁA NR 64 /21

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 02.08.2021 r.

 

W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”
w Szczecinie

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. f Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

                                                                                 

§ 1.

Rada Osiedla zgłasza następującą uwagę do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie :

  • Zwiększenie miejsc parkingowych z 1,7 do 2,0 na lokal mieszkalny.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
64/21
Data uchwały: 
02/08/2021
Kadencja: 
2019-2024