w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2021 r.

UCHWAŁA NR 62 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 28.06.2021 r.

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2021 r.

 

Na podstawie § 15 pkt 6 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
(Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Ustala poniższy harmonogram posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn,
Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn i dyżurów w 2021 roku:

 

Posiedzenia Zarządu:                                    Posiedzenia Rady Osiedla od 18:00:

- 05.07.2021 r.                                               - 12.07.2021 r.

- 02.08.2021 r.                                               - 09.08.2021 r.

- 06.09.2021 r.                                               - 13.09.2021 r.

- 04.10.2021 r.                                               - 11.10.2021 r.

- 08.11.2021 r.                                               - 15.11.2021 r.

- 06.12.2021 r.                                               - 13.12.2021 r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

            Ustalenie harmonogramu posiedzeń i dyżurów  na rok 2021 r. w celu zaplanowania pracy Rady Osiedla bez konieczności comiesięcznego powiadamiania członków o terminach posiedzeń.

 

 

 

Nr uchwały: 
62/21
Data uchwały: 
12/07/2021
Kadencja: 
2019-2024