W sprawie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku.

UCHWAŁA NR 63/21

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 28.06.2021r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za  pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie § 28 w związku z § 32 ust. 4 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.),

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za pierwsze półrocze 2021 roku. Sprawozdanie finansowe pierwsze półrocze 2021 roku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w pierwszym półroczku 2021 roku.

 

 

Nr uchwały: 
63/21
Data uchwały: 
12/07/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon sprawozdanie finansowe 1_2021.png33.46 KB