w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021

UCHWAŁA NR 61 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 28.06.2021 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021

 

Na podstawie § 7 pkt 1,2,3,4 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

§ 1.

Plan pracy rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2021:

  1. Organizacja Pchlego Targu w Parku im. F. Chopina na przełomie września/października 2021
  2. Organizacja dwóch spotkańz pszczelarzem w Parku im. F. Chopina w miesiącach lipiec, sierpień 2021
  3. Dyżury Rady Osiedla zostały wznowione w każdy poniedziałek od godziny 17 – 19.
  4. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.
  5. Organizacja Mikołaja w grudniu 2021r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Nr uchwały: 
61/21
Data uchwały: 
28/06/2021
Kadencja: 
2019-2024