W sprawie organizacji kolejnego spotkania z pszczelarzem pt, „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.

UCHWAŁA NR 66 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 06.09.2021 r.

 

W sprawie organizacji kolejnego spotkania z pszczelarzem pt, „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.

Na podstawie § 7 pkt 1,2,3,4 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia zorganizować w dniu 02.10.2021r.  trzecie spotkanie z cyklu "Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie” wraz
z Pchlim Targiem w Parku im. F. Chopina.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Dwa spotkania, które odbyły się w lipcu i sierpniu 2021r. cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. W związku z czym na prośbę mieszkańców celowe jest zorganizowanie kolejnego spotkania, tym razem zgodnie z planem pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na 2021r. impreza zostanie połączona z pchlim targiem.

 

 

Nr uchwały: 
66/21
Data uchwały: 
06/09/2021
Kadencja: 
2019-2024