w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 139/60 obręb 2003 zgodnie z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny.

UCHWAŁA NR 60 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 28.06.2021 r.

 

w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 139/60 obręb 2003 zgodnie z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny.

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. h Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Wydaje pozytywną  opinię w sprawie wydzierżawienia działki nr 139/60 obręb 2003 zgodnie z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
60/21
Data uchwały: 
28/06/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon mapka - działka nr 139_60.jpg1.26 MB