W sprawie koncepcji zagospodarowania terenu byłego stadionu "Czarnych"