Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
59/21 28/06/2021 w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie” 12/07/2021
58/21 11/06/2021 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin o budowę ronda stałego na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Wiosny Ludów 15/06/2021
57/21 25/05/2021 W sprawie opinii dotyczącej zagospodarowania działki 1/6, obręb 2038 Pogodno zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Szczecinie 26/05/2021
56/21 14/04/2021 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie 16/04/2021
55/21 14/04/2021 W sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 35 z obrębu 2033 i działki nr 235 z obrębu 2033 przy ulicy Wojciechowskiego 16/04/2021
54/21 22/03/2021 w sprawie opinii projektu budowy chodnika na ulicy Broniewskiego (zgodnie z załączonym projektem) 22/03/2021
53/21 01/03/2021 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin o niezwłoczne uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Obrębu 2038 (Plan Arkońskie - Niemierzyn - Wiosny Ludów) 01/03/2021
52/21 08/02/2021 W sprawie przyznania diety dla członka Zarządu Rady 08/02/2021
51/21 08/02/2021 W sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 32/2 z obrębu 2065 przy ulicy Serbskiej. 08/02/2021
50/21 01/02/2021 W sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok 01/02/2021