Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętyc

UCHWAŁA NR 67 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 13.09.2021 r.

 

W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”
w Szczecinie

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. f Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

                     § 1.

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn pozytywnie opiniuje projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”
w Szczecinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
67/21
Data uchwały: 
13/09/2021
Kadencja: 
2019-2024