Darowizny dla Rady Osiedla

Nr rachunku bankowego, na który można dokonywać ewentualnych wpłat na rzecz "Naszej Rady":

"Darowizny Rad Osiedli" - konto nr 34 1240 3927 1111 0010 1588 6191 z dopiskiem "Dla Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn".

Koniecznie podać na jaki cel np. :

  • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,
  • doposażenie placu zabaw w Parku im. F. Chopina,
  • organizacja imprezy mikołajowej dla wszystkich dzieci z osiedla itp.